K001 / 1400 Baht
K002 / 1200 Baht
K003 / 2500 Baht
K005 / 1000 Baht
K006 / 1500 Baht
K007 / 1200 Baht
K009 / 1200 Baht
K010 / 1200 Baht
K011 / 2000 Baht
 
 
K004 / 2400 Baht
K008 / 2200 Baht
K012 / 2500 Baht
ร้านดอกไม้ นครปฐม http://www.iris2u.com/ โทร.088-5440002, 092-3845353